Pozvánka

 

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.06.2018 / streda/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2018-2022
 • Záverečný účet
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Stretnutie rodákov obce Horné Zahorany

Horne_Zahorany_-_Stretnutie_rodakov

Deň Zeme

Vážení občania,

Obecné zastupiteľstvo v Horných Zahoranoch Vás pri príležitosti

Dňa Zeme

pozýva na brigádu, ktorá sa uskutoční  v sobotu 28.04.2018 so zrazom o 08:30 hod. pre obecným úradom. Cieľom je vyzbieranie smetí v okolí obce a úprava cintorína.

 

V prípade nepriaznivého počasia sa dátum brigády presunie na iný termín, ktorý včas oznámime.

Občerstvenie je zabezpečené.

 

          Vysokaiová

Pozvánka

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.02.2018 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení r. 2017
 • Plán činnosti OZ na r. 2018
 • Vyhodnotenie činnosti PO, PHSR, plány na rok 2018
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

 

Obnova zvonice z dotácie MK SR

Obec Horné Zahorany získala v roku 2017 finančnú dotáciu od Ministerstva kultúry SR vo výške 5.000,- eur na obnovu interiéru Zvonice NKP č. 956/1. Z poskytnutých zdrojov a súčasne aj z vkladu obce sa vo zvonici vymenili nové podlahy, natreli sa drevené nosné a nenosné prvky, z časti sa odstránili interiérové omietky a osadili sa kovové mreže na najvyššom poschodí zvonice. Celková suma obnovy bola 5.644,98 Eur.

Zvonica z roku 1790 je dominantou obce. Hlavným cieľom projektu bolo zveľadenie interiéru národnej kultúrnej pamiatky a zaistenie bezpečnosti pohybu vo zvonici. Ďalším cieľom bolo sprístupnenie NKP občanom ako aj širokej verejnosti, keďže je zvonica niekoľko rokov zamknutá kvôli poškodeným podlahám. Sprístupnenie zvonice bude pre verejnosť v jarných mesiacoch tohto roku.

Obci sa podarilo opraviť exteriér zvonice v roku 2014 taktiež z poskytnutej dotácie MK SR.

Za poskytnutú dotáciu srdečne ďakujeme.

clanokMK

 

 

Pozvánka OZ

 

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 13.12.2017 / streda/ o 18:00 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Plnenie uznesení
 • Rozpočet r. 2018,2019,2020
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Pozvanka

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.11.2017 / pondelok/ o 18:00 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Návrh rozpočtu r. 2018,2019,2020
 • Správa hospodárenia za III. Q 2017
 • Kontrolná činnosť
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva_-_Spoločenský_dom_Horné_Zahorany (1)

Pozvánka

Hudba_spaja_generácie

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 12.09.2017 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Príprava akcie „Hudba spája generácie“
 • Správa hospodárenia za II. Q 2017
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce