vzn o umiestnovani plagatov

vzn o umiestnovani plagatov