VZN o nudzovom zásobovaní pitnov vodou v období krízovej situácie

VZN o nudzovom zásobovaní pitnov vodou v období krízovej situácie