Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE1

Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE1