Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE 2

Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE 2