Monthly Archives: marec 2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva dňa 03.04.2017 / pondelok/ o 18:30 hod. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

  • Informácia o činnosti ObÚ
  • Plnenie uznesení
  • Voľba hlavného kontrolóra obce
  • Kontrolná činnosť za 4. štvrťrok
  • Informácia o stave projektov
  • Hlavné úlohy a ciele CO
  • Preventívna protipožiarna ochrana
  • Rôzne, diskusia
  • Schválenie uznesenia

zv

Výkup papiera

VÝKUP PAPIERA – 24. marca 2017 o 8:00 hod.

 Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný! Ak máte viac ako 200 kg, prídeme priamo k Vám domov!

5 kg = toaletný papier

1 kg = hygienické vreckovky

10 kg = papierové utierky

 VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV        

Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých  jedlých rastlinných  olejov a tukov.

1ks  PET flaša (1,5l až 2l) = 1ks rolka toaletného papiera

1ks  PET flaša (1,5l až 2l) = 3ks hygienické vreckovky

KDE?   Obec Horné Zahorany – mobilný zber po obci

V prípade záujmu kontaktovať:  p. Tergácz  – 0902 980 998