Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Horné Zahorany – november

Na základe listu SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, Vám oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude nasledovne:

29.11.2016/utorok/     od 7.30.hod. –   do 17.45. hod.       obec, osada,Boľfovo

30.11.2016/streda/      od 7.30.hod. –   do 17.45. hod.       obec. osada, Boľfovo

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce