POZVÁNKA NA VEREJNÝ HOVOR

Vážení občania,

 dňa 09.12.2016  Vás pozývam na verejný hovor občanov obce Horné Zahorany. Hovor na aktuálne problémy obce sa uskutoční

                                            o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

Ing. Zuzana Vysokaiová

starostka obce