Obnova zvonice z dotácie MK SR

Obec Horné Zahorany získala v roku 2017 finančnú dotáciu od Ministerstva kultúry SR vo výške 5.000,- eur na obnovu interiéru Zvonice NKP č. 956/1. Z poskytnutých zdrojov a súčasne aj z vkladu obce sa vo zvonici vymenili nové podlahy, natreli sa drevené nosné a nenosné prvky, z časti sa odstránili interiérové omietky a osadili sa kovové mreže na najvyššom poschodí zvonice. Celková suma obnovy bola 5.644,98 Eur.

Zvonica z roku 1790 je dominantou obce. Hlavným cieľom projektu bolo zveľadenie interiéru národnej kultúrnej pamiatky a zaistenie bezpečnosti pohybu vo zvonici. Ďalším cieľom bolo sprístupnenie NKP občanom ako aj širokej verejnosti, keďže je zvonica niekoľko rokov zamknutá kvôli poškodeným podlahám. Sprístupnenie zvonice bude pre verejnosť v jarných mesiacoch tohto roku.

Obci sa podarilo opraviť exteriér zvonice v roku 2014 taktiež z poskytnutej dotácie MK SR.

Za poskytnutú dotáciu srdečne ďakujeme.

clanokMK