Pozvánka

 

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.06.2018 / streda/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

  • Informácia o činnosti ObÚ
  • Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2018-2022
  • Záverečný účet
  • Rôzne, diskusia
  • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce