Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.

 

 

V súvislosti s uvedeným obec Horné Zahorany oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  ako aj na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je: ocu.hornezahorany@centrum.sk.

 

 

 Ing. Zuzana Vysokaiová

starostka