Poslanci OZ a komisie obce

Poslanci OZ:                                                                                    

Ing. Pavel Antal (HZDS) zástupca starostky
Viktória Bordášová (SNS)
Ján Gregorec (SMER-Sociálna demokracia)
František Štork (SDKU-DS), Peter Vančík (SMER – Sociálna demokracia)

 

 

Komisie obce: 1. Finančná komisia a komisia pre nezlúčiteľnosť funkcií: Ing. Pavel Antal (predseda), členovia: Ján Gregorec, Viktória Bordášová, Peter Vančík, František Štork

2. Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:  Ing. Pavel Antal(predseda), členovia: Ing. Katarína Antalová, Ing. Diana Gálisová

3. Komisia pre kultúru a školstvo: Viktória Bordášová (predseda), členovia: Mgr. Miroslav Gregorec, Vladimíra Baníková

4. Komisia pre vybavovanie stažností: Ing. Pavel Antal (predseda), členovia: Viktória Bordášová, Ján Gregorec, Peter Vančík, náhradník: František Štork