Vzory tlačív

nájomná zmluva – cintorín vzor  
 oznámenie k dani z nehnuteľnosti  
Ohlásenie-drobnej-stavby  
Žiadosť o výrub stromov  
 DzN_FO      Daň z nehnuteľnosti FO  
 DzN_PO      Daň z nehnuteľnosti PO  
 dp_stavba   Daň zo stavby  
 poucenie      Poučenie k vyplnaniu daňového priznania  
 potvrd_dp   Potvrdenie o doručení priznania