Faktúry

Rok 2012

Č. fa Popis fa plnenia Hodnota fa bez/s DPH Dodávateľ IČO
1. členské r. 2012 120,35 Mikroregion Teplý Vrch
2. príspevok r. 2012 98,92 eur MAS Malohont
3. inzercia 6,12 eur Mestský úrad Rimavská Sobota
zálohová platba Komun. centrum 4 eurá SSE  Žilina  36403008
zálohová platba Zvonica 2 eurá SSE  Žilina  36403008
zálohová platba Verejné osvetlenie 45 eur SSE  Žilina  36403008
zálohová platba KD 73 eur SSE  Žilina  36403008
4. poistné PC 29,54 eur Komunálna poisťovňa
5. telefón 14,98 eur Telekom
6. komunálny odpad 1/2012 166,72 Brantner Gemer, s.r.o. 36021211
zálohová platba Komunitné centrum 4 eurá SSE  Žilina  36403008
zálohová platba Zvonica 2 eurá SSE  Žilina  36403008
zálohová platba VO 45 eur SSE  Žilina  36403008
zálohová platba KD 73 eur SSE  Žilina  36403008
7. Členský príspevok RVC 14,50 eur RVC Rimavská Sobota
8. Za služby pevnej siete 14,98 eur Telekom
9. Komunálny odpad 2/2012 117,58 eur Brantner Gemer s.r.o. 36021211
10. členskéZMOGaM 14,50 eur ZMOGaM Rimavská Sobota
11. Služby verejnosti poskytované RTVS s.r.o. 56,68 eur RTVS, s.r.o. 36857432
12. SW formulár vzájomných vzťahov 50,00 eur Data System Soft BB, spol. s r.o. 31606768
13 Noviny do kazdej dediny – doplatok 2009,2010 15,00 eur Mikroregion TV
zálohová platba Komun. centrum 4,00 eurá SSE  Žilina  36403008
zálohová platba Zvonica 2,00 eurá SSE  Žilina  36403008
zálohová platba VO 45,00 eur SSE  Žilina  36403008
zálohová platba KD 73,00 eur SSE  Žilina  36403008
14 úrazové poistenie UoZ 3,25 eur Komunálna poisťovňa
15 FA za služby pevnej siete 14,58 eur Telekom
16 KO 3/2012 142,36 eur Brantner Gemer s.r.o.
17 Za materiál a služby VS 1430,26 eur INkom s.r.o.
18 Odmeny výkon. umelcom 33,50 eur Slovgram Bratislava
19 za nakladanie a vývoz krovia 73,20 eur Sekopol Lukovištia 36018058
20 za web stránku 80,50 eur Webhouse, Trnava 36743852
21 príspevok na grantový program 98,92 eur MAS Malohont, Hrachovo 45016585
22 za služby pevnej siete 17,80 eur Slovak Telekom, Bratislava 35763469
23 za odvoz a uskladnenie odpadu 144,14 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota 360212111
24 za telef. služby 21,17 Slovak Telekom, Bratislava
25 za vývoz  VOK 161,31 Brantner Gemer
zálohová platba Komun. centrum 4,- eurá SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba verejné osvetlenie 45,- eur SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba KD 73,- eur SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba zvonica 2,-e ur SSE, a.s. Žilina  36403008
26 za vývoz TKO 231,99 eur Brantner Gemer a.s., Rimavská Sobota
27 ročný príspevok – stavebný úrad 87,- Mesto Tisovec
zálohová platba zvonica 2,- SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba VS 45,- SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba kc 4,- SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba KD 73,- SSE, a.s. Žilina  36403008
28 za služby pevnej siete 19,40 Slovak Telekom a.s. 35763469
29 za dokumentaciu OPP, COO,BOZP 100,- NCRS Ing. Jozef Nosáľ 46199004
30 záloha za materiál 4500,- eSPe Ing. Jaroslav Štrba 32616945
33 sanit. tovar 276,72 Ing. Milan Podhora Construct 14183293
34 za služby pevnej siete 22,58 Slovak Telekom a.s. 35763469
35 za odvoz a uskladnenie KO 129,50 BrantnerGemer s.r.o 36021211
31 za odvoz a uskladnenie odpadu 122,87 Brantner Gemer s.r.o. 36021211
32 za stavebný materiál 88,42 Primax-ibv spol. s r.o. 31609074
36 cena zmluvy za dielo č. 1/2012 (rozdiel) 3000,- eSPe Ing. Jaroslav Štrba 32616945
zálohová platba kc 4,- SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba vs 42,- SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba zvonica 2,- SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba 69,- SSE, a.s. Žilina  36403008
37 za služby verejnosti posk. RTVS 28,84 RTVS s.r.o. 36857432
38  za farby  61,34  Monal BBG s.r.o., Rimavská Sobota
39 aktualizácia PPZPO 20,- NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004
40 za telefón 15,18,- Slovak Telekom
41 zúčtovanie el. en. VS +138,13 preplatok SSE, a.s., Žilina  36403008
42 zúčtovanie el. en. KC +4,38 preplatok SSE, a.s., Žilina  36403008
43 zúčtovanie el. en. KD 13,46 nedoplatok SSE, a.s., Žilina  36403008
44 zúčtovanie el.en. zvonica 5,48 nedoplatok SSE, a.s., Žilina  36403008
45 za KO 8/2012 133,49 Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
46 za KO 9/2012 VOK 115,06 Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
zálohová platba KC 4,- SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba VS 42,- SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba KD 69,- SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba zvonica 2,- SSE, a.s., Žilina  36403008
47 za telefon 16,24 Slovak Telekom, Bratislava
48 za TKO/2012 183,59 Brantner Gemer s.r.o., RS
49 aktualizácie karty CO 20,- NCRC Ing. Nosáľ, Revúca
50 za vykonanie protipož. kontrol 20,- NCRC Ing. Nosáľ, Revúca
51 za daňové tlačivá 9,56 CART PRINT, Nitra
52 za služby pev. linky 20,58 Telekom, Bratislava
53 za spracovanie žiadosti POD 2012 150,- Anita Koniarová, Drienčany
zálohová platba zvonica 2,- SSE Žilina a.s.  36403008
zálohová platba VS 42,- SSE Žilina a.s.  36403008
zálohová platba KC 4,- SSE Žilina a.s.  36403008
zálohová platba KD 69,- SSE Žilina a.s.  36403008
54 za KO 10/12 160,14 Bratner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
55 za žalúzie KC 149,83 Staviplast s.r.o., Rimavská Sobota
56 ročná platba za internet 2,- RSnet s.r.o., Rimavská Sobota
57 členské r. 2013 22,08 ZMOS, Bratislava
58 za služby pev. linky 24,65 Telekom a.s., Bratislava
zálohová platba zvonica 2,- SSE Žilina a.s.  36403008
zálohová platba KC 4,- SSE Žilina a.s.  36403008
zálohová platba VS 42,- SSE Žilina a.s.  36403008
zálohová platba KD 69,- SSE Žilina a.s.  36403008
59 multifunkčné zariadenie Xerox WorkCentre 3045 125,- NEXT TEAM s.r.o., Prešov
60 za vývoz TKO 11/2012 110,20 BrantnerGemer s.r.o., Rimavská Sobota
61 za nákup koberce NEW ORLEANS 261,53 ROCHER COLSULTING SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš
62 za telek. služby 18,47 Slovak Telekom a.s.,Bratislava

Rok 2013

Č. fa Popis fa plnenia Hodnota fa bez/s DPH Dodávateľ IČO
1 za obecné noviny 52,00 eur INPROST Bratislava
2 za publikácie Poradca podnikateľa 24,40 eur PP Podradca podnikateľa, Pri celulózke, Žilina
3  za poistné PC – poistenie zaniklo  0  Komunálna poisťovňa a.s.
4 spolufinancovanie MAS 98,92 eur MAS Malohont, Hrachovo
5  členské rok 2013  120,37 eur  Mikroregión TV, Teplý Vrch
6 členské rok 2013 13,80 eur RVC, Rimavská Sobota
7 za KO 12/12 110,04 eur Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
8 za telefón 01/13 18,61 eur  Slovak Telekom
zálohová platba Kc 5 eur SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba VS 39 eur SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba KD 84 eur SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba zvonica 4 eura SSE, a.s., Žilina  36403008
9 za KO 1/2013 87,87 eur Brantner Gemer s.r.o.
10 registr. poplatok 14,75 eur WebHouse Trnava
11 za telefon 2/13 18,47 Slovak Telekom
zálohová platba KC 5 eur SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba VS 39 eur SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba 84 eur SSE, a.s. Žilina  36403008
zálohová platba 4 eur SSE, a.s. Žilina  36403008
12 za KO 2/2013 82,13 eur BrantnerGemer s.r.o. RS
13 za spracovanie poznámok 70 eur Ing. Jana Harandzová, Rimavská Sobota
14 za servis a kontrolu has. prístrojov 48,50 eur Roman Dúžik, Hnúšťa
15 za služby RTVS 28,94 eur RTVS s.r.o., Bratislava
16 za spracovanie Plánu zásobovania pitnou vodou 20 eur NCRC Ing. Jozef Nosáľ, Revúca
17 za hlasové služby 20,65 eur Slovak Telekom a.s.,Bratislava
18 členské 2013 13,80 eur ZMOGaM, Rimavská Sobota
zálohová platba PO 4/13 5 eur SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba VS 4/13 39 eur SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba KD 4/13 84 eur SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba zvonica 4/13 4 eur SSE, a.s., Žilina  36403008
19 web služby 75,17 eur WEBHOUSE s.r.o., Trnava
20 školenie UoZ mos 8 eur NCRC Ing. Jozef Nosáľ, Revúca
21 úrazové poistenie 3,25 eur Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava
22 za KO 3/2013 132,71 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
23 príspevok na financovanie grant.programu 98,92 eur MAS Malohont, Hrachovo
24 za zvukový prenos 33,50 eur Slovgram, Bratislava
25 za služby 15,35 eur T-com, a.s.
26 nedoplatok el. energie 52,06 eur SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba – PO 05/13 5,- SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba – VS 39,- SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba KD 84,- SSE, a.s., Žilina  36403008
zálohová platba zvonica 4,- SSE, a.s., Žilina  36403008
27 za KO 4/2013 158,74 Brantner Gemer s.r.o.
28 za divad. predstavenie 100,- Mesto Tisovec
29 za projekt. dokumentáciu 100,- Ing. Martin Gecko
30 za darčeky  “Den obce” 31,- Stanislava Piliarová
31 za tričká s logom obce 212,40 AVEST s.r.o.32
32 za vystúpenie FS Háj 500,- Združenie priateľov Háj, Rimavská Sobota
 zálohová platba PO 6/2013 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
 zálohová platba VS 39,- SSE a.s., Žilina  36403008
 zálohová platba KD 84,- SSE a.s., Žilina  36403008
 zálohová platba zvonica 4,- SSE a.s., Žilina  36403008
33 za telefón  14,98 Slovak Telekom a.s., Bratislava
34 za KO 5/2013 109,33 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
35 za vývoz VKO 185,74 Brantner Gemer. s.r.o., Rimavská Sobota
36 za hlasové služby 19,42 Slovak Telekom a.s., Bratislava
zálohová platba PO 7/2013 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
zálohová platba VS 39,- SSE a.s., Žilina  36403008
zálohová platba KD 84,- SSE a.s., Žilina  36403008
zálohová platba zvonica 4,- SSE a.s., Žilina  36403008
37 za KO/6/13 105,40 Brantner Gemer s.r.o.
38 za šotolinu 340,- Krankuš Ivan, Hnúšťa
39 za služby – telefon 23,34 Slovak Telekom a.s., Bratislava
zálohová platba PO8/2013 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
zálohová platba  VS 39,- SSE a.s., Žilina  36403008
zálohová platba KD 84,- SSE a.s., Žilina  36403008
zálohová platba zvonica 4,- SSE a.s., Žilina  36403008
40 za KO 7/13 89,08 Brantner Gemer s.r.o.
41 za šlužby rozhlasu a TV 28,94 RTVS, Bratislava
zálohová platba PO 9/13 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
zálohová platba VS 39,- SSE a.s., Žilina  36403008
zálohová platba KD 84,- SSE a.s., Žilina  36403008
zálohová platba zvonica 4,- SSE a.s., Žilina  36403008
42 za hlasové služby 21,73 Slovak Telekom a.s.
43  za SW produkt- dane  79,-  DATASYSTEM SOFT BB, s.r.o., Nitra
44 príspevok za propagačný materiál 93,- Mikroregion TV
45 za informačnú tabulu 42,84 VYTNES, Ing. Oto Basti
46 za vývoz KO8/2013 117,83 BrantnerGemer, s.r.o.,
47  doplatok za periodiká “Poradca 2013” 24,40 Poradca s.r.o., Žilina
zálohová platba VS  39,- SSE a.s., Žilina  36403008
 zálohová platba zvonica 4,- SSE a.s., Žilina  36403008
 zálohová platba  KD 84,- SSE a.s., Žilina  36403008
 zálohová platba KC 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
48 za vybudovanie autobusovej zástavky  3303,35 Vinogold s.r.o., Padarovce
49  za telefon. služby 22,24 Slovak Telekom a.s.
50 za vypracovanie PD  500,- Stavomat RS s.r.o., Rimavská Sobota
51 za vývoz KO, NO, VOK 9/13  328,78 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
52  za nákup kontajnera 1100 l 150,-/70,- Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
53  
54 za telefon. služby  38,15 Slovak Telekom a.s., Bratislava
zálohová platba zvonica   4,-  SSE a.s., Žilina  36403008
 zálohová platba  VO 39,-  SSE a.s., Žilina  36403008
 zálohová platba KD  84,-  SSE a.s., Žilina  36403008
 zálohová platba KC  5,-  SSE a.s., Žilina  36403008
55  za audit 2012 250,- Ing. Katarína Karczagová, Bátka  33546606
56  za kancelárske potreby 46,33 VYTNES, Ing. Oto Basti, Rimavská Sobota
57  za stolicky – vybavenie voleb. miestnosti 63,- Alena Laudárova, Babinec, prevadzka : RS
58  za stolicky – vybavenie voleb. miestnosti 126,- Alena Laudárova, Babinec, prevadzka : RS
59 za účt. služby 9/2013 100,-  MK-Drien, s.r.o.,Drienčany,
60  za účt. služby 10/2013 120,-  MK-Drien, s.r.o.,Drienčany  46962841
61  za vývoz KO 10/2013 141,39 BrantnerGemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
 62  oprava PC  62,80  ACA Systems s.r.o., Rimavska Sobota
 63 Obecne noviny  52,00  INPROST s.r.o., Bratislava
64 za internet  2,- RSNET s.r.o., Rimavská Sobota
65  za hl. služby 20,30 Slovak Telekom a.s., Bratislava
66 členské 2014  20,54 ZMOS, Bratislava
67 spracovanie miezd-voľby   80,- MK-Drien, s.r.o., Drienčany  46962841
 zálohová platba elek.energia zvonica 4,- SSE, a.s., Zilina  36403008
 zálohová platba elek.energia KC 5,- SSE, a.s., Zilina  36403008
 zálohová platba elek.energia VrO 39,- SSE, a.s., Zilina  36403008
 zálohová platba elek.energia KD 84,- SSE, a.s., Zilina  36403008
68  antivírusový sotware 31,92 Ing. Jozef Szabó, FINITI, Rimavská Sobota
69  za KO 11/13 101,47 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
Rok 2014
1  členské 2014 104,58 Mikroregión TV  37821598
2 oprava PC 40,20  ACA Systems s.r.o., Rimavská Sobota  45965765
3  členské 2014 13,- RVC Rimavská Sobota  31937306
4 za účto služby 120,- MK Drien s.r.o. Drienčany  46962841
5  príspevok na PO 50,- DPO SR Rimavská Sobota
6  za aktualizáciu PO dokumentácie, školenie  opr.osob 40,-  Ing. Jozef Nosáľ, Revúca  46199004
7 za účto služby 2/14 120,- DK Drien s.r.o., Drienčany   46962841
8 za KO 12/13  109,77 Bratner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
9 za účto služby 11/13 120,- MK Drien s.r.o., Drienčany   46962841
10  za účto služby 12/13 120,- MK Drien s.r.o., Drienčany   46962841
11  za vedenie BU 39,96 Prima Banka
12  nedoplatok SSE KC 2,26 SSE a.s., Žilina  36403008
13 nedoplatok SSE  Zvon 11,32 SSE a.s.. Žilina  36403008
14 preplatok VO  112,38 SSE a.s. Žilina  36403008
15  preplatok KD 159,91 SSE a.s. Žilina  36403008
16  za hlasové služby12/13 20  Slovak Telekom a.s.
17  za hlasové služby 1/14  33,35  Slovak Telekom a.s.
 z zálohová platba e.e.  KC  5,-  SSE a.s., Žilina  36403008
 z  zálohová platba e.e. Zvon 5,-  SSE a.s., Žilina  36403008
 z  zálohová platba e.e. VO  28,-  SSE a.s., Žilina  36403008
 z  zálohová platba e.e. KD  69,-  SSE a.s., Žilina  36403008
18  TKO 1/14 109,42 Brantner Gemer s.r.o., RS  36021211
19  zverejnenie oznamu 35,28 Perex a.s. Bratislava
20  služby STPAPV – účtov.program 83,65 IVES Košice
21  webhost. služby 14,75 Webhouse s.r.o.,Trnava  47190396
22  za účto. služby 3/14 120,- MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
23  za hlasové služby 2/14 22,74 Slovak Telekom a.s., Bratislava
z  zál. platba e.e. KC 5,- SSE a.s., Zilina  36403008
z  zál. platba e.e. Zvon 5,- SSE a.s., Zilina  36403008
z  zál. platba e.e. VO 28,- SSE a.s., Zilina  36403008
z  zál. platba e.e. KD 69,- SSE a.s., Zilina  36403008
24  TKO 2/14 97,43 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
25  za stoličky – voľby 126,- Alena Laudárová, Nábytok, Rimavská Sobota
26  odmeny výkon. umelcom 33,50 Slovgram, Bratislava
27  vyúčtovanie miezd – voľby prezidenta SR 120,- Mária Koniarová, Drienčany 80
28  udržiavací poplatok webstranka 75,17 WEBHOUSE s.r.o., Trnava  47190396
29  za hlasové služby 3/14 28,28 Slovak Telekom a.s., Bratislava
30  za učto. služby4/2014 120,- MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
z  za el.energiu PO 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  za el.energiu Zvon 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  za el.energiu KD 69,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  za el. energiu VO 28,- SSE a.s., Žilina  36403008
31  za TKO 3/14 97,08 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
32  za krovinorez a olej 548,51 KOMARS s.r.o., Rimavská Sobota
33  za účto. služby 5/14 120,- MK Drien s.r.o., Drienčany 80  46962841
z  za el.energiu PO 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  za el.energiu ZVON 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  za el.energiu KD 69,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  za el.energiu VO 28,- SSE a.s., Žilina  36403008
34  za vývoz KO a SO 4/2014  135,14  Brantner Gemer s.r.o.  36021211
35  za opravu PC a inštalač. práce 29,75 ACA Systems s.r.o., Rimavská Sobota
36  za hlasové služby 25,16 Slovak Telekom a.s., Bratislava
37  za spracovanie miezd MVK 100,- Mária Koniarová, Drienčany
38  za súčiastku do krovinorezu 85,87 PROGI GREEN s.r.o., Senec
39  za spracovanie účtovníctva a miezd 120,- MK Drien, Drienčany  46962841
40  za hlasové služby 25,06 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava
z zálohová platba el. energie Zvon  5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  zál. platba el. energie KC 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  zál. platba el. energie KD 69,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  zál. platba el. energie VS 28,- SSE a.s., Žilina  36403008
41  doplatok za Obecné noviny 15,60 INPROST s.r.o., Bratislava
42  za vývoz TKO 5/2014 109,22 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
43  za hlasové služby 19,12 Slovak Telekom a.s., Bratislava
44  za spracovanie odmien poslancov 50,- Mária Koniarová, Drienčany
45  za spracovanie účtovníctva a miezd 120,- MK Drien s.r.o.,Drienčany  46962841
z  zálo. platba el. energie Zvon 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  zálo. platba el. energie KC 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  zálo. platba el. energie KD 69,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  zálo. platba el. energie VS 28,- SSE a.s., Žilina  36403008
46  za vývoz TKO 6/2014 83,66 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
47  za vývoz VOK 140,29 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
48  za kontrolu has. prístrojov, výmena has. pristroja 60,- Servis has. zariadení – Mikuláš Feješ, Tornaľa
49  za propag. darčeky s logom obce 120,60 Avest s.r.o., Rimavská Sobota
50  za aktualizáciu dokumentácie PO a CO 30,- NCRC Ing. Nosáľ, Revúca
51  za divadelne predstavenie 100,- Mesto Tisovec, Tisovec
52  za účtovnícke služby 120,- MK Drien s.r.o., Drienčany 80  46962841
z  el. energiu zvonica 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  el. energiu KC 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  el. energiu VO 28,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  el. energiu KD 69,- SSE a.s., Žilina  36403008
53  za TKO, SZ, nakup vriec 7/14 133,60 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
 54  za hlasové služby7/2014  30,02  Slovak Telekom a.s., Bratislava
55  za hlasové služby 8/2014 26,41 Slovak Telekom a.s., Bratislava
z  el. energiu KC 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  el. energiu VO 28,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  el. energiu KD 69,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  el. energiu zvonica 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
56  za trická s logom obce 141,60 Avest s.r.o., Rimavská Sobota
57  za vývoz TKO 8/14 113,91 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
58  za účto služby 9/14 120,- MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
59  za stavebný MT a dovoz 199,27 Primax – IBV s.r.o.,Rimavská Sobota
60  za piesok a dovoz 103,20 G-Kontakt spol. s r.o., Rimavská Sobota
61  za účto služby 10/14 120,- MK Drien, s.r.o., Drienčany  46962841
z  za el. energiu KC 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  za el. energiu zvonica 5,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  za el. energiu KD 69,- SSE a.s., Žilina  36403008
z  za el. energiu VO 28,- SSE a.s., Žilina  36403008
62  za TKO a SZ 188,21 Brantner Gemer s.r.o.,Rimavská Sobota  36021211
63  za hlasové služby 33,97 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
64  za vystúpenie DFS – stretnutie dôchodcov 50,- OZ RODON Klenovec
65  za náter strechy zvonice 582,- Ing. Július Kisbenedek – Abakus, RS
66  za opravu fasády zvonice 10.260,- Ing. Július Kisbenedek – Abakus, RS
67  za dopravu DFS Klenovec 101,88 Ján Ulický, Klenovec
68  
69  za účto služby 11/2014 120,- MK Drien s.r.o., Driencany
70  príspevok na projekt 55,- Mikroregion TV
71  príspevok na projekt 55,- Mikroregion TV
72  za dovoz kameniva 112,80 Alexander Agócs, Jesenské
73  za vývoz TKO 10/14 106,92 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota
74  za vývoz VOK 128,55 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
75  za staveb. práce 200,- Roman Psota, Dvorníky
76  za hlasové služby 26,84 Slovak Telekom a.s., Bratislava
77  za spracovanie odmien na voľby 70,- Mária Koniarová, Drienčany
z  za el. energiu KC 5,- SSE a.s., Zilina  36403008
z  za el. energiu zvonica 5,- SSE a.s., Zilina  36403008
z  za el. energiu 28,- SSE a.s., Zilina  36403008
z  za el. energiu 69,- SSE a.s., Zilina  36403008
78 za Obecné noviny 67,60 Inprost s.r.o., Bratislava
79 ročny poplatok za internet 2,- RSNet s.r.o., Rimavská Sobotaz
z za el.energiu PO 5,- SSE a.s., Zilina  36403008
z za el. energiuVO 28,- SSE a.s., Zilina  36403008
z za el. energiu KD 69,- SSE a.s., Zilina  36403008
z za el. energiu KC 5,- SSE a.s., Zilina  36403008
80 za hlasove služby 11/2014 19,38 Slovak Telekom, Bratislava
81 za vedenie účtu CP 39,96 Prima BAnka a.s., Bratislava
82 za spracovanie miezd – voľby 80,- Mária Koniarová, Drienčany
83 za spracovanie miezd a učto 12/14 120,- MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
84 za vývoz TKO 11/14 109,48 Brantner Gemer s.r.o., Rim.Sobota
85 antivír. softvér 22,32 Ing.Jozef Szabo, Rim.Sobota
86 za vývoz Tko 12/14 90,90 Brantner Gemer s.r.o., Rim.Sobota  36021211
87 za hlasove sluzby 12/14 32,06 Slovak Telekom a.s., Bratislava
88 nedoplatok  el.energie VO 16,68 SSE a.s., Zilina  36403008
89 nedoplatok el. energie zvonica 8,16 SSE a.s., Zilina  36403008
90 nedoplatok el. energie KC 2,34 SSE a.s., Zilina  36403008
91 nedoplatok el. energie KD 817,34 SSE a.s., Zilina  36403008

Rok 2015

za hud. vystúpenie

číslo fa popis faktúry hodnota fa v eur Dodávateľ IČO
1 členské r. 2015 108,73 Mikroregion TV
2 za účt. služby 1/2015 120,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
3 spracovanie miezd – voľby 60,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
4 spracovanie miezd 2/15 120,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
5 Almanach obce 28,40 Datatrade s.r.o.
6 stoličky 119,40 Alena Laudarova, Babinec
7 vyhotovenie OPP 24,00 Ing. Jozef Nosáľ, REvuca  46199004
8 za hlasové služby 1/2015 46,88 Slovak Telekom, Bratislava  35763469
9 príspevok na prípravu strategie 172,92 MAS Malohont, Hrachovo
10 oprava tlačiarne 28,80 Datex RS s.r.o., Rim. Sobota
11 za vývoz Tko 1/15 134,87 Brantner Gemer s.r.o., Rim. Sobota  36021211
z za el. energiu VS 29,00 SSE a.s., Zilina  36403008
z za el. energiu zvonica 6,00 SSE a.s., Zilina  36403008
z za el. energiu KD 140,00 SSE a.s., Zilina  36403008
z za el. energiu KC 5,00 SSE a.s., Zilina  36403008
12 poplatok za domenu 14,75 Webhouse s.r.o., Trnava  47190396
13 za účt. služby 3/15 120,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
14 za vývoz Tko 97,26 Brantner Gemer s.r.o., Rim. Sobota  36021211
15 za hlasové služby 2/15 32,10  Slovak Telekom, Bratislava  35763469
z za el. energiu zvonica 6,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu VS 29,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu KD 140,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu KC 5,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
16 udržiavací poplatok 75,17  Webhouse s.r.o., Trnava
17 aktualizácia účt. softweru 83,65  IVES s.r.o., Košice  42137004
18 odmeny výkon, umelcom 33,50  Slovgram, Bratislava
19 za účt. služby 4/15 120,00  MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
20 za hlasové služby 3/2015 37,66  Slovak Telekom, Bratislava  35763469
z za el. energiu zvonica 6,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu Vo 29,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu KD 140,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu KC 5,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
21 za vývoz Tko 3/15 123,86  Brantner Gemer s.r.o., Rim. Sobota  36021211
22 príspevok na spolufin.slavnosti 50,00  Mikroregion TV
23 program DAne a Evidencia obyv. 262,80  TOPSET Solutions s.r.o., Senica
24 za hlasové služby 4/2015 20,58  Slovak Telekom, Bratislava  35763469
25 za účt. služby 5/15 120,00  MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
z za el. energiu zvonica 6,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu VS 29,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu KD 140,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu KC 5,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
26 za vývoz Tko 4/15 107,49  Brantner Gemer s.r.o., Rim. Sobota  36021211
27 Bezpečnostny projekt 100,00  PK- Systems spol. s r.o.
28 záloha – plastove okná 500,00  PRP Plasty s.r.o., Lučenec
29 za účt. služby 6/15 120,00  MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
30 za hlasové služby 5/2015 20,58  Slovak Telekom, Bratislava  35763469
31 za vývoz Tko 5/15 101,15  Brantner Gemer s.r.o., Rim. Sobota  36021211
32 výmena tech. spínača a mont. práce – vodomer 446,00  Miroslav Vetrák, Hrachovo
z za el. energiu zvonica 6,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu VS 29,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu KD 140,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
z za el. energiu KC 5,00  SSE, a.s. Žilina  36403008
33 za plastové okná 831,18 PRP Plasty, s.r.o., Veľký Krtíš
34 za účtovnícke služby a mzdy+doplatok 190,- MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
35 za hlasové služby 20,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
36 za vývoz TKO6/15 119,45 Brantner Gemer s.r.o., RS  36021211
37 za vývoz VOK 123,63 Brantner Gemer s.r.o., RS  36021211
z za el. energiu VS, KD, zvonica, KC – zalohová p. 180,00 SSE a.s., Žilina
38 za spotrebný materiál – farby, štetce 61,34 Monal BBG, s.r.o.
39 za účt. služby 120,- MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
40 za hlasové služby 20,58 Slovak Telekom a.s.  35763469
41 označenie studní – “voda nepitná…” 28,80 Avest s.r.o., Rimavská Sobota
42 suveníry na Den obce – s logom obce 340,26 Avest s.r.o., Rimavská Sobota
43 honorár za hudobnu produkciu 150,- N. Pusztaiová, Tornaľa
z za el. energiu VS, KD, zvonica, KC – zalohová p. 180,00 SSE a.s., Žilina
44 za vývoz TKO a SZ 154,59 Brantner Gemer s.r.o., Rimavska Sobota  36021211
45 vystúpenie FS Háj – Den obce 250,00 Združenie priateľov FS Háj, Rimavská Sobota
46 za vypracovanie dokumentacie CO, školenie BOZP 54,00 Ing. Jozef Nosáľ, Revúca  46199004
47 za materiál na opravu steny sály KD 229,45 Stavivá Garaj, s.r.o., Rimavská Sobota
48 za účt. služby 9/15 120,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
49 spoluúčasť na projekte pre deti “Bezpečne na cestách” 11,11 Mikroregión Teplý Vrch
50 za hlasové služby 8/15 20,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
51 za vývoz TKO 8/15 145,54 Brantner Gemer s.r.o.,RS
52 za staveb. materiál 427,10 Stavivá Garaj s.r.o., Rimavská Sobota
z zaloha el.energie VO, KC, KD a zvonica 180,00 SSE a.s., Žilina
53 oprava stien kultúrneho domu 830,00 Michal Kubaliak, Hrachovo
54 za účtovn. služby 120,00 MK Drien s.r.o.  46962841
55 za kontrolu hasiacich prístrojov 84,00 Mikuláš Feješ
56 za hlasové služby 26,70 Slovak Telekom, a.s., Bratislava  35763469
57 spolufinancovanie mult.funkc.zar.+web.str. 33,87 Mikroregion TV
58 vypracovanie Programu HaSR 350,00 Agentúra pre rozvoj Gemera, Hnúsťa
59 za auditorske sluzby za rok 2014 300,00 Ing. Katarína Karczagova, Batka
60 šmýkačka na detske ihrisko+doprava 71,45 KS – KOMFORT Komárno
61 za vývoz TKO a elektroodpadu 249,83 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
62 nákup inventáru – poharov a in. inve. KD 129,50 Ing. Jaroslav Gregorec, Horné Zahorany 15
63 za účtov.služby 120,- MK Drien, s.r.o., Drienčany 80  46962841
64 za hlasové služby 20,58 Slovak Telekom, Bratislava  35763469
65 za vývoz TKO 138,06 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
66 za vývoz VOK 106,27 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
67 za obecne noviny 67,60 INPROST s.r.o., Bratislava
68 za účtov. služby 150,00 MK Drien, s.r.o., Drienčany 80  46962841
69 za hlasové služby 21,26 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
70 za školenie BOZP 16,80 Ing. Jozef Nosáľ, Revúca  46199004
71 za internet 2,00 RS Net s.r.o., Rimavská Sobota
72 za spracovanie miezd- poslanci, zam. MPP 70,00 MK Drien, s.r.o., Drienčany 80  46962841
73 vývoz TKO 113,19 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota  36021211
74 za vedenie účtu CP 40,91 Prima Banka a.s., Bratislava
 2016
1 za hlasové služby 12/2015 20,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
2 oprava PC, inštalačné práce – účt. program 29,75 ACA Systems s.r.o., Rimavská Sobota
3 multifunkčný vysávač 157,49 Okay Slovakia s.r.o.,Rimavská Sobota
4 za dod.el.energie,vyúčtovanie zvonca -7,34 SSE Žilina a.s.  36403008
5 za dod.el.energie,vyúčtovanie KD -616,02 SSE Žilina a.s.  36403008
6 za dod.el.energie,vyúčtovanie KC -0,17 SSE Žilina a.s.  36403008
7 za dod.el.energie,vyúčtovanie VS 1,68 SSE Žilina a.s.  36403008
8 za vývoz TKO 12/15 153,49 Brantner Gemer s.r.o.  36021211
9 vypracovanie správy PO 24,00 Ing. Nosáľ Jozef  46199004
10 za nábytok 359,00 JYSK s.r.o.
11 za aktualizáciu bezp.projektu 50,00 Richard Krajčík
12 za účt.služby 1/16 180,00 MK Drien. s.r.o.
13 roč.príspevok 20,00 Dobrovoľ. PD
14 za labor.rozbory 63,74 Mikrolab s.r.o.
15 za účt. služby 190,00 MK Drienčany
16 za hl.služby 31,16 Slovak Telekom BA  35763469
17 za stravné lístky 204,48 Vaša Slovensko
18 za vývoz TKO 1/16 96,84 Brantner Gemer  36021211
19 za publ. Kompetenč.správy 14,87 Martinus.sk s.r.o.
20 za účt.služby 190,00 MK Drien s.r.o. Drienčany  46962841
21  za štúdia uskutočniteľnosti 600,00 Team Agro
22 aktual.soft.dane+poplatok 240,00 Top Set Solutions s.r.o.
23 za hl. služby 26,53 Slovak Telekom  35763469
24 za vývoz TKO 119,03 Brantner Gemer  36021211
25 za hosting web.stranky 79,06 Webhouse s.r.o.  47190396
26 služby STP APV 83,65 Ives Košice  42137004
27 vyúčt.služby za voľby 110,00 MK Drien  46962841
28 účt.služby/sprac.miezd/marec 190,00 MK Drien s.r.o.  46962841
29 za hlasové služby 28,97 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
30 odmeny výkonným umelcom 38,50 Slovgram
31 za údržbu miestneho rozhlasu 562,92 VITO – Štefan Vincze, Hajnáčka
 32 za pletivo 315,00  Ing.Dalibor Doubek
 33 členský príspevok 154,80  Mikroregión Teplý Vrch
 34 za vývoz TKO 100,79  Brantner Gemer s.r.o  36021211
 35 vypracovanie evidencie CO 24,00 Ing.Jozef Nosáľ,Revúca  46199004
 36 kvalif. systém certifikát 103,20 DI DISIG a.s.
37 za CD 17,90 Super Shop.sk
 38 za účtov.služby 190,00 MK Drien s.r.o  46962841
 39 za hl.služby 20,58 Slovak Telekom, a.s  35763469
 40 za vývoz TKO 139,92 Brantner Gemer s.r.o  36021211
 41 za vývoz VOK 140,63 Brantner Gemer s.r.o  36021211
 42 svietidlo VO  106,80 Tiplux s.r.o, Košice
 43 olejová vaňa pre PO 113,00 Jozef Cihý, PO Prešov
 44 aktualizácia CO 48,00 Ing. Jozef Nosáľ,Revúca  46199004
 45 školenie BOZP 15,60 Ing.Jozef Nosáľ, Revúca  46199004
 46 za účtov.služby 200,00 MK Drien,s.r.o  46962841
 47 za telefón+ sim. 10,99 Slovak Telekom a.s.  35763469
 48 za hl.služby 20,58 Slovak Telekom a.s.  35763469
49 za vývoz TKO 115,02 Brantner Gemer s.r.o  36021211
50 za hlas. služby mobil 7,99 Slovak Telekom a.s.  35763469
51 poradenstvo pri projektoch 190,00 Elena Kubaliakova, Hrachovo
52 za účtov.služby 200,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
53 za hlas. služby 22,48 Slovak Telekom a.s.  35763469
54 za vývoz VOK 179,75 Brantner Gemer s.r.o.  36021211
55 za vývoz Tko 06/16 164,04 Brantner Gemer s.r.o.  36021211
56 za hlas. sluzby – mobil 26,99 Slovak Telekom a.s.  35763469
57 oprava tlačiarne 68,50 Datex RS s.r.o., RS
58 hojdací kruh 62,77 Club Shop s.r.o., Bratislava
59 za účt. služby 200,- MK Drien s.r.o., Drienčany
60 za fotenie obce – letecké snimky+CD 190,80 CBS s.r.o., Banská Bystrica
61 za kalendáre so záberom obce 101,00 CBS s.r.o., Banská Bystrica
62 za hlasové služby 21,01 Slovak Telekom a.s.  35763469
63 za vývoz Tko 07/16 99,18 Brantner Gemer s.r.o, Rim.Sobota  36021211
64 divadelné predstavenie “Den OBCE” 150,00 TisArt, Tisovec
65 za tričká s erbom obce 220,80 Avest s.r.o., Rimavská Sobota
66 propag. mt – magnetky s erbom obce 20,- Peter Laudár, Babinec
67 hudobné vystúpenie 300,- Retro Music Band Rožnava
68 za hlas. služby -mobil 27,08 Slovak Telekom a.s.  35763469
69 za vlajky s erbom obce 68,00 Ing. Jozef Slejzák, Smižany
70 ozvučenie akcie “Deň obce” 200,00 db Centrum s.r.o., Žíp
71 za hlasové služby 26,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
72 za stravné lístky 98,88 Vaša Slovensko
73 za účt. služby 190,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
74 za ponorné čerpadlo s príslušenstvom 523,79 Edita Čavojová, Signál -M, Lučenec
75  za vývoz TKO 8/2016  86,32  Brantner Gemer, s.r.o. RS  36021211
76 za hlasové služby – mobil 26,99 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
77 za kontrolu has. zariadení 46,80 Mikuláš Feješ, Tornaľa
78 za účtovnícke služby 190,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
79 za softver “Registratura” 40,20 Topset Solutions, s.r.o., Stupava
80 za hlasové sluzby -pevna siet 23,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
81 za vývoz TKO 9/2016 122,44 Brantner Gemer, s.r.o. RS  36021211
82 za vývoz VOK 9/2016 128,04 Brantner Gemer, s.r.o. RS  36021211
83 za hlasové služby – mobil 27,19 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
84 za inštalaciu “Registratúra” 24,00 Topset Solutions, s.r.o., Stupava
85 účtovnícke služby 180,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
86 za opravu tlak. spínača – máj 2016 163,00 Miroslav Vetrák, Hrachovo
87 za hlasové služby 23,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
88 za vývoz VOK 152,77 Brantner Gemer, s.r.o. RS  36021211
89 za vývoz Tko 97,81 Brantner Gemer, s.r.o. RS  36021211
90 za úradnú tabuľu + doprava 215,00 Reklama Boka, s.r.o., Michalovce
 91  za fotomapu obce – I. platba  168,00  CBS s.r.o., Banská Bystrica
92 za hlasové služby-mobil 27,46 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
93 za rozkladacie altánky 2 ks, doprava 172,00 Vladimír Velčík, Sl. Grob
94 za tabuľu “Zákaz sypania smetí” 1 ks 9,60 Avest s.r.o., Rimavská Sobota
95 obecné noviny 2017 67,60 Inprost s.r.o., Bratislava
96 za účt. služby, mzdy 270,00 MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
97 za hlasové služby 28,73 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
98 internet, ročný poplatok 2,00 RSNET s.r.o., Rimavská Sobota  36631221
99 príspevok na webstránku 14,19 Mikroregión Teplý Vrch  37821598
100 príspevok na projekt Rozprávkovo 32,15 Mikroregión Teplý Vrch  37821598
101 vývoz Tko 9/16 98,00 Brantner Gemer s.r.o., RS  36021211
102 za hlasové služby-mobil 26,99 Slovak Telekom a.s., Bratislava  35763469
103 za fotomapu obce – II. platba 185,00 CBS s.r.o., Banská Bystrica
104 poplatok za vedenie účtu CP 41,84 PRIMABANKA a.s., Bratislava  31 575 951
2017
1 za účtov.služby/mzdy 180,- MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
2 inštalač.práce 21,25 ACA Systems s.r.o., Rimavská Sobota 45965765
3 poplatok za aktualizáciu software 8,40 Topset Solutions, s.r.o., Stupava 46919805
4 za hlasové služby 23,59 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
5 za vývoz TkO 12/16 138,96 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
6 za stravné lístky 60 ks + doručenie 216,62 Vaša Slovensko s.r.o., BA 35683813
7 nedoplatok za elek.energiu KD 250,19 SSE a.s., Žilina 34403008
8 nedoplatok za el. energiu zvonica 3,66 SSE a.s., Žilina 34403008
9 preplatok za el.energiu KC -0,57 SSE a.s., Žilina 34403008
10 preplatok za el. energiu VO -7,08 SSE a.s., Žilina 34403008
11 príspevok na požiarnu ochranu r.2017 20,00 DPO SR – OV DPO Rim.Sobota 00415731
12 za hlasové služby – mobil 26,99 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
13 za doménu  14,28 Webhouse s.r.o., Trnava  47190396
14 za účt. služby  170,00  MK Drien s.r.o., Drienčany  46962841
15 záloha el.energie k 15.dňu zvonica  5,00  SSE a.s., Žilina  34403008
16 záloha el.energie k 15.dňu zvonica  5,00  SSE a.s., Žilina  34403008
17 záloha el.energie k 15.dňu zvonica  29,00  SSE a.s., Žilina  34403008
18 záloha el.energie k 15.dňu zvonica  84,00  SSE a.s., Žilina  34403008
19 za hlasové služby 26,27 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
20 za audit 2015 360,00 Ing. Katarína Karczagová, Bátka  33546606
21 za vývoz TKO 85,87 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
22 za hlas. služby – mobil 27,49 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
23 ročný prístup v VSSR 96,00 Poradca podnikateľaa, Žilina 31592503
24 záloha na dvere a prísluš. 70,00 TOPAS- H. Kočisová, RS 40208451
25 šindel na infotabuľu 15,84 PRIMAX – IBV s.r.o., RS 31609074
26 za účt. služby, účtov. uzávierka 210,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
27 za hlas. služby 19,30 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
28 za vývoz TkO 85,78 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
29 za  hl. služby – mobil 27,19 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
30 doplatok za dvere 81,00 TOPAS- H. Kočisová, RS 40208451
31 obnova služieb IVES 83,65 IVES s.r.o. , Košice  42137004
32 poplatok za roč. hosting 79,06 Webhouse s.r.o., Trnava 47190396
33 za účt. služby 170,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
34 za hlas. služby 23,92 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
35 projektové práce – projekt KD 2990,00 CS-PROJEKT s.r.o., RS 47217391
36 toner 20,00 DATEX s.r.o., RS 47190396
37 za farby na parkety a prísl. 408,40 Róbert Princ, RS 33544280
38 výmenu hl. ističa – VO 40,40 Miroslav Daraboš, Kyjatice 10910069
39 za hlasové služby – mobil 26,99 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
40 za aktualizáciu programov 156,00 Topset Solutions, s.r.o., Stupava 46919805
41 vývoz TKO a elektroodpadu 121,85 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
42 za účtovné služby + mzdy 180,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
43 ročný členský príspevok 154,80 Mikroregión Teplý Vrch 37821598
44 vývoz TKO 98,32 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
45 vývoz VOK 170,99 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
46 ročný poplatok 38,50 Slovgram, Bratislava 17310598
47 za hlasové služby 23,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
48 za hlasové služby – mobil 27,29 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
49 za školenie BOZP 24,00 Ing. Jozef Nosáľ, Revúca 46199004
50 za účtovníc. služby + mzdy 200,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
51 za hlasové služby 23,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
52 odblokovanie a nastavenie softwaru 24,00 Topset Solutions, s.r.o., Stupava 46919805
53 vývoz TKO 5/17 a VOK Bolfovo 246,51 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
54 dlažba a ost. material 175,20 Primax IBV s.r.o., Rimavska Sobota 2624057151
55 za hlasové služby 28,19 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
56 za aktualizáciu bezpečnost. projektu 60,00 Richard Krajčík, Bratislava
57 staveb.material 52,24 Stavivá Garaj, Rimavská Sobota  31592872
58 za hlasové služby 23,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
59 za účt. služby 200,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
60 za hlasové služby 27,08 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
61 vývoz TKO 6/17 128,76 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
62 kontrola hasiacich prístrojov 37,00 Miklos Fejes, Tornaľa
63 za účtovníc. služby + mzdy 250,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
64 za revíziu detskeho ihriska + dokumentácia 83,00 Mgr. Ján Fatľa, Revúca 45404585
65 aktualizácia Povodň. plánu obce 42,00 Ing. Jozef Nosáľ, Revúca 46199004
66 za hlasové služby 23,94 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
67 vývoz TKO 7/17 99,68 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
68 za hlasové služby 27,89 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
69 oprava krovinorezu 108,74 Komars s.r.o., Širkovce 46654712
70 za účtov. služby, mzdy 200,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
71 za stavebný materiál 93,40 Stavivá Garaj, Rimavská Sobota 31592872
72  za stravné lístky 94,08  VAŠA STRAVOVACIA  35 683 813
73 za hlasové služby 23,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
74 za dlaždice 36,86 Primax IBV s.r.o., Rimavská Sobota 31609074
75 za stavebný materiál 32,15 Stavivá Garaj, Rimavská Sobota 31592872
76  za vývoz TKO 8/17 112,04 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
77 za hlasové služby,mobil 27,51 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
78 za hud. vystupenie 80,00 ART Ris, Rimavská Sobota  42011311
79 za vstupnú tabuľu 36,00 AVEST s.r.o., Rim. Sobota 36030562
80 za hud. vystupenie 700,- RZ pri ZUŠ Sliač 17319617732
81 za účtov. služby, mzdy 200,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
82 ozvučenie saly 70,00 TECHNONET s.r.o., Drienčany 47701404
83 za hlasové služby 23,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
84 za vývoz TKO 9/17, VOK/Boľfovo/ 242,52 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
85 zalohova platba – oprava zvonice 3000,00 Ing. Ondrej Babík, RS 34851003
86 za hlasové služby,mobil 27,38 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
87 vyroba ocel. konšt. a poklopy na studne 576,00 V. Ilčík, Monekov, H. Zahorany 41741161
88 strava “Stretnutie dôchodcov” 118,86 REMATA s.r.o., Rim. Sobota 46630716
89 za účtov. služby, mzdy 200,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
90 za účtov. služby – mzdy volby VUC 90,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
91 za hlasové služby – pevna linka 30,02 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
92 za vývoz TKO a VOK 268,81 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
93 za hlasové služby- mobil 27,48 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
94 za obecné noviny 2018 67,60 Inprost s.r.o. Bratislava 31363091
95 za účtov. služby, mzdy 290,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
96 za hlasové služby-pevna linka 23,65 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
97 za vývoz TKO 140,30 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
98 za hlasové služby-mobil 27,29 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
99 doplatok “Obnova interiéru zvonice” 2644,98 Ing. Ondrej Babík, RS 34851003
100 oprava fa KD r. 2016 -47,27 SSE a.s., Žilina 36403008
101 oprava fa zvonica r. 2015 -3,83 SSE a.s., Žilina 36403008
102 oprava fa zvonica r. 2016 -3,82 SSE a.s., Žilina 36403008
103 oprava fa zvonica r. 2014 -7,69 SSE a.s., Žilina 36403008

Rok 2018

1 za účtovn. služby 200,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
2 poplatok za vedenie CP 41,84 Primabanka a.s., Bratislava 31 575 951
3 roč. platba za internet r. 2017 2,00 RSNET s.r.o., RS  36631221
4 za hlas. služby pev. linka 24,88 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
5 preplatok el.energie KD -399,79 SSE a.s., Žilina 36403008
6 preplatok el.energie VS -10,13 SSE a.s., Žilina 36403008
7 preplatok el.energie zvonica -0,20 SSE a.s., Žilina 36403008
8 nedoplatok el.energie KC 1,70 SSE a.s., Žilina 36403008
9 za vývoz TKO 12/2017 99,66 Brantner Gemer s.r.o., RS 36021211
10 za vypracovanie a podanie žiadosti PPA 7.4 1200,00 IJK Consulting s.r.o., BA 474559514
11 zálohová faktúra zvonica 5,00 SSE a.s., Žilina 36403008
12 zálohová faktúra kc 5,00 SSE a.s., Žilina 36403008
13 zálohová faktúra kd 56,00 SSE a.s., Žilina 36403008
14 zálohová faktúra vo 29,00 SSE a.s., Žilina 36403008
15 ročný príspevok na PO 20,00 DPO SR – OV DPO Rim.Sobota 00415731
16 za hlas. služby mobil 28,98 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
17 za audit 2016 400,00 Ing. Katarína Karczagová, Bátka 33546606
18 za aktualizaciu programov 16,80 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 46919805
19 za účt. služby 170,00 MK Drien s.r.o., Drienčany 46962841
20 predlženie domény 14,28 Webhouse s.r.o., Trnava 47190396
21 za hlasové služby pevna linka 23,58 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469