Zmluvy

 

Účastníci zmluvy
1. Zmluvná strana 2. Zmluvná strana 3. Zmluvná strana  dohodnutá odmena
Zmluva o aktualizácii programov

topset (*.pdf)

5/2019 Obec Horné Zahorany 78,IČO: 00649686 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366, Stupava 54,-
Zmluva o dielo

zmluva_o_dielo4(*.pdf)

4/2017/ZO  Obec Horné Zahorany 78,IČO: 00649686 Maroš Antal, Horné Zahorany 36 400,-
Darovacia zmluva

darovacia zmluva(*.pdf)

 Obec Horné Zahorany 78,IČO: 00649686 Slovagre s.r.o., Horné Zahorany 16, IČO: 360572215 300,-
 Zmluva o nájme ploche na reklamné účely

Bratner reklama(*.pdf)

 48/2017  Obec Horné Zahorany 78,IČO: 00649686  Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rimavská Sobota, IČO: 36021211  100,-
Zmluva o umeleckom vystúpení

mystic choir(*.pdf)

Obec Horné Zahorany 78,IČO: 00649686 artRis občianske združenie, Stará Sobôtka 118, Rimavská Sobota, IČO: 42011311 80,-
 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Bordasova zmluva(*.pdf)

 6/2017  Obec Horné Zahorany 78 00649686  Dagmar Bordášová, Horné Zahorany 29
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

bolf zmluva(*.pdf)

5/2017 Obec Horné Zahorany 78 00649686 Jozef Boľf, Horné Zahorany 59
Zmluva o dielo

 

3/2017/ZoD Obec Horné Zahorany 78 00649686 Pavol Vančík, Horné Zahorany 73 170,-
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017

MK SR.(*.pdf)

MK-3463/20171.1 Obec Horné Zahorany 78 00649686 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava, IČO: 00165182 5000,-
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

VUCBBSK2017(.*pdf)

501/2017/ODDF Obec Horné Zahorany 78 00649686 Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, ICO: 37828100 750,00
Zmluva o dielo

zmluva_o_dielo1.(*pdf)

1/2017/ZO Obec Horné Zahorany 78 00649686 Ján Gregorec, Horné Zahorany 82 170,00
Zmluva o dielo

 

2/2017/ZO Obec Horné Zahorany 78 00649686 Tibor Hoťák, Kirejevska 33/1173, Rimavská Sobota 499,00
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balik služieb

Dodatok.(*pdf)

 

 

Obec Horné Zahorany 78 00649686 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, ICO: 35763469
Zmluva o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti

Zmluva o poskytnuti zdravotnej posudkovej činnosti (.*pdf)

Obec Horné Zahorany 78 00649686 MUDr. Pavel Slanina, Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o., Hviezdoslavova 469/33, Rimavská Sobota, IČO: 36646466
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

zmluva-topset(.*pdf)

3/2017,

tz2016-12-14jv51

Obec Horné Zahorany 78 00649686 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava

IČO: 46919805

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

zmluva-2-bordasova.(*pdf)

2/2017 Obec Horné Zahorany 78 00649686 Dagmar Bordášová, Horné Zahorany 29
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

audit (.*pdf)

33/2016 Obec Horné Zahorany 78 00649686 Ing. Katarína Karczagová, Bátka 169, 980 21, IČO: 33546606 360,00
Kúpna zmluva

kupna-zmluva-mg.pdf

Obec Horné Zahorany 78, 00649686 Marián Gašparec, Lukovištia 221
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Audit zmluva 2015

14/2015 Ing. Katarína Karczagová, Bátka 169, 980 21          IČO: 33546606 Obec Horné Zahorany 78 300,00
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu Mesto Tisovec Nám.Dr. V. Clementisa 1, 980 61  Tisovec 00319155 Obec Horné Zahorany 00649686 150,-
Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 80/§52a/2015 ÚPSVR Rimavská Sobota Čerenčianska 18, Rimavská Sobota 30794536 Obec Horné Zahorany
Zmluva o pôžičkezmluva o pozicke 9/2015 Mikroregión Teplý Vrch – združenie obcí Teplý  Vrch 80 37821598 Obec Horné Zahorany 00649686
Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službydohoda_UPSVaR 74/§52a/2015 ÚPSVR Rimavská Sobota Čerenčianska 18, Rimavská Sobota 30794536 Obec Horné Zahorany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015zmluva_-_dotacia_rok_2015 495/2015/ODDF Banskobystrický samosprávny kraj SNP 23, Banská Bystrica 37828100 Obec Horné Zahorany  680,-
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebBoľfova 3/2015 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Mgr. Martina Boľfová
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebBordasova 2/2015 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Dagmar Bordášová
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obecBerkyova 1/2015 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Nataša Berkyová
Zmluva o aktualizacii programov, systémovej podpore a  licenčná zmluva tz2015-03-30bt2 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 TOPSET Solutions s.r.r. Hollého 2366/25B 46979805 180,-
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2014 322/2014/ODDF Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23, Banská Bystrica 37828100 400,- 25.09.2014
Zmluva o dielo o dodávke stavby 01/09/2014 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Ing. Július Kisbedenek – ABAKUS Tomašovská 46, Rimavská Sobota 34226982 10842,- 02.09.2014
Zmluva 2/2014 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Ľubomír Hronec Hnúšťa 60,- 9.8.2014
Zmluva o dielo 1/2014 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Ján Deme Klenovec 170,- 9.8.2014
 Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu  Mesto Tisovec  N. V.Clementisa 1, Tisovec  319155  Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78  100,-  4.08.2014
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 5/2014 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Dagmar Bordášová Horné Zahorany 29 21.07.2014
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 4/2014 Obec Horné Zahorany Horné Zahroany 78 00649686 Jozef Boľf Horné Zahorany 61 23.06.2014
Zmluva o poskytnutí príspevku 12/2014 Občianske združenie MAS MALOHONT S. Vozára 154, Hrachovo 45016585 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 1000,- 08.07.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR na rok 2014 MK-1686/2014/1.1 MK SR Námestie SNP 33 00165182 Obec Horné Zahorany Horne Zahorany 78 00649686 9000,- 23.6.2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonavanie AČ 55/§52a/2014 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 UPSVaR Rimavská Sobota Čerenčianska 18 37949608 25.04.2014
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 032/2014/SVaR/02 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 UPSVaRRimavská Sobota Čerenčianska 18 37949608 31.03.2014
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec dohoda č. 0322014(*pdf) 032/2014/SVaR Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Čerenčianska 18, Rimavská Sobota 37949608
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2014 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 ZUMAG TRADE s.r.o. Horné Zahorany 16 47609648 26,56/mes. 24.01.2014
Dohoda o úhrade časti nákladov spojených s poskytovaním verejného osvetlenia Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Obec Lukovištia Lukovištia 26 00318906 podľa ročného vyúčtovania 14.1.2014
Dohoda o elektronickom doručovaní Daňový úrad Banská Bystricapobočka Rimavská Sobota Francisciho 9, Rimavská Sobota Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 2.12.2013
Zmluva Ing. Katarína Karczagová Bátka 169 33546606 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 250,-
Zmluva o spolupráci MK Drien s.r.o. Drienčany 80 46962841 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 01.102.2013
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 VÚB Banka a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava 31320155 26.09.2013
 Dodatok k zmluve o dielo 1/2013 1/2013  Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Vinogold s.r.o. Padarovce 2 36058581  10.09.2013
 Zmluva o nájme časti pozemku na umiestnenie informačnej tabule 10/2013 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 MAS Malohont S. Vozára 154, Hrachovo 45016585  10,-  5.8.2013
 Darovacia zmluva  Obec Horné Zahorany  Horné Zahorany 78  00649686  Ladislav Házik  Kvetná 1089, Rimavská Sobota  90,-  09.07.2013
Zmluva o dielo 1/2013 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 VINOGOLD s.r.o. Padarovce 2 36058581 2696,39 24.7.2013
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu – o umiestnení VP Obec Lukovištia Lukovištia 26 00318906 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 28.06.2013
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 5/2013 Horné Zahorany 78 Eva Mravcová Horné Zahorany 25 19.06.2013
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 4/2013 Horné Zahorany 78 Júlia Šimonová Horné Zahorany 31 19.06.2013
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 3/2013 Horné Zahorany 78 Nataša Berkyova Horné Zahorany 64 19.06.2013
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných  služieb pre obec 2/2013 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Attila Berky Horné Zahorany 64 19.06.2013
Zmluva o poskytnutí príspevku 09/2013 MAS Malohont S. Vozára 154, Hrachovo 45016585 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 1620 eur 10.06.2013
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu Mesto Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec  319155 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 100 eur 7.6.2013
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 (*.pdf) 407/2013/UDP BBSK Námestie SNP 23 37828100 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 600 eur
Darovacia zmluva Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Simon Janeschitz Francisciho 2979 01  Rimavská Sobota 200 eur+ nefinančný dar
Zmluva o prenájme verejného priestranstva 1/2013 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Ivan Kišák a Věra Kišáková Hrachovo, Mieru 30 1 euro /ročne
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 40/§52a/2013/NPV-2 ÚPSVR RS Čerenčianska 18, Rimavská Sobota 37949608 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 25.03.2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb TP4052190917993 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686
Nájomná zmluva 8/2012 Sekopol s.r.o. Lukovištia 148 36018058 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 108,90 eur/rok 31.12.2012
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných prác pre obecDohoda č. 1/2013 1/2013 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Martin Mravec Horné Zahorany 25 13.02.2013
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 ZMOS Bezručova 9 584614 OC 56150,00Sk1863,80 eur 17.12.2012
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných prác pre obecDohoda č. 9(*.pdf) 9/2012 Eva Mravcová Horné Zahorany 25
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných prác pre obecDohoda č. 8(*.pdf) 8/2012 Júlia Šimonová Horné Zahorany 31
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných prác  pre obecDohoda č. 6(*.pdf) 6/2012 Attila Berky Horné Zahorany 64 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 03.12.2012
Dohoda o podmniekach vykonávania menších obecných prác pre obecDohoda č. 7(*.pdf) 7/2012 Nataša Berkyová Horné Zahorany 64
Nájomná zmluva 1/2012 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Evanjelický cirkevný zbor Vyšná Pokoradz Vyšná Pokoradz 10 22.10.2012
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o dielo 250801 Branter Gemer s.r.ol. Košická cesta 344, Rimavská Sobota 36021211 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 20.07.2012
Kúpna zmluva 1/2012 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Jaroslav Gregorec Železničiarska 1782/34, Rimavská Sobota 1002,60 eur 15.02.2012
Zmluva o dielo 1/2012 Obec Horné Zahroany Horné Zahorany 78 00649686 Ing. Jaroslav Štrba – eSPe Fučíkova 618/12, Poltár 32616945 4500,00 eur 13.7.2012
Zmluva o využívaní eletronických služieb 100070895 VšZP a.s. Mamateyova 17, Bratislava 35937874 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 27.03.2012
Kúpna zmluva 2/2012 Ivan Kišák Mieru 30, Hrachovo Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 598,50 eur 02.05.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a 18/§ 52a/2012/NPV 2 ÚPSVaR Rimavská Sobota Čerenčianska 18, Rimavská Sobota 37949608 Obec  Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 155,40 21.03.2012
Dohoda o vykonaní menších obecných prác 2/2012 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Attila Berky Horné Zahorany 64 12.06.2012
Dohoda o vykonaní menších obecných prác 3/2012 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Nataša Berkyová Horné Zahorany 64 12.06.2012
Dohoda o vykonaní menších obecných prác 4/2012 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Júlia Šimonová Horné Zahorany 31 12.06.2012
Dohoda o vykonaní menších obecných prác 5/2012 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 Eva Mravcová Horné Zahorany 25 12.06.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii eletriny kc SSE a.s. Pri RAjčianske8591/4B 36403008 Obec, Obecný úrad Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 20.06.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii eletriny zvonica SSE a.s.
Pri RAjčianske8591/4B 36403008
Obec, Obecný úrad Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 20.06.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii eletriny vs SSE a.s.
Pri RAjčianske8591/4B 36403008
Obec, Obecný úrad Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 20.06.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii eletriny ob SSE a.s.
Pri RAjčianske8591/4B 36403008
Obec, Obecný úrad Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 20.06.2012
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 598/2012/ODDRHA Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, Banská Bystrica
37828100 Obec Horné Zahorany Horné Zahorany 78 00649686 300 eur 27.06.2012
Zmluva o dielo 1/2012 Obec Horné Zahorany
Horné Zahorany 78
Rok 2012
Zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku(.pdf) ZMOS, Bratislava
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve (*.pdf) Brantner Gemer s.r.o.
Kupna zmluva.pdf Ivan Kišák – Obec Horné Zahorany
Dohoda č. 10
kupna zmluva , Kupna_zmluva.pdf Jaroslav Gregorec
Dohoda č.18/§52a/2012/NPV-2Dohoda 18(1) (.pdf),Dohoda 18 (2) (.pdf),Dohoda 18(3)(.pdf), Dohoda 18(4)(.pdf), Dohoda 18(5)(.pdf) UPSVR Rimavská Sobota
Zmluva o poskytovaní elektronickych sluzieb (*.pdf) VsZP Rimavská Sobota
Dohoda o menších obecných službách 2 (.pdf) UPSVR Rimavská Sobota
Dohoda o menších obecných službách 3 (.pdf) UPSVR Rimavská Sobota
Dohoda o menších obecných službách 4 (.pdf)
Dohoda o menších obecných službách 5(.pdf)
Zmluva č. 598/2012/ODDRHA o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012(*. pdf) Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica
sse zvonica (*.pdf) SSE a.s., Zilina
sse vs (*.pdf) SSE a.s., Zilina
sse ob (*.pdf) SSE a.s., Zilina
sse kc(*.pdf) SSE a.s., Zilina
ZMLUVA O DIELO(*.pdf) Ing. Jaroslav Štrba eSPe, Poltár

 

Rok 2011
č. zmluvy predmet zmluvy dátum účinnosti
Dohoda č.1 Drobné obecné služby 01.04.2011
Dohoda č.2 Drobné obecné služby 01.04.2011
Dohoda č.3 Drobné obecné služby 01.04.2011
Dohoda č.4-zrušená Drobné obecné služby 01.04.2011
Dohoda č.5 Drobné obecné služby 01.04.2011
Dohoda 132 1 § 52a 01.08.2011
Dohoda 132 2 § 52a 01.08.2011
Dohoda 132 3 § 52a 01.08.2011
Dohoda 132 4 § 52a 01.08.2011
Dohoda o splácaní dlhu Viera Antalová 10.08.2011
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ing. Jaroslav Gregorec 24.08.2011
Zmluva – audit 1 Ing. Katarína Karczagová
Zmluva – audit 2 Ing. Katarína Karczagová
Zmluva – audit 3 Ing. Katarína Karczagová
Dodatok č. 4 Brantner Gemer
Dodatok č. 4/2 Brantner Gemer
Dodatok č. 4 – príloha Brantner Gemer
Dohoda č. 6 Drobné obecné služby 1.10.2011
Dohoda č. 7 Drobné obecné služby 1.10.2011
Dohoda č. 8 Drobné obecné služby 1.10.2011
Dohoda č. 9 Drobné obecné služby 1.10.2011
Dohoda o používaní elektronických služieb SP Sociálna poisťovňa
Darovacia zmluva Ing. Zuzana Vysokaiová
Dohoda č. 10 Drobné obecné služby
Dohoda č. 11 Drobné obecné služby
Dohoda č. 12 Drobné obecné služby
Dohoda č. 13 Drobné obecné služby
Dohoda č.1 Drobné obecné služby
Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE1 Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE 1
Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE 2
Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE 3 Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE 3
Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE 4 Dohoda o platbách za odobratú energiu SSE 4
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve Brantner Gemer s.r.o.
Nájomná zmluva(*.pdf) Evanjelický cirkevný zbor Vyšná Pokoradz