Objednávky

por.číslo dodávateľ
objednavka 1 ZMOS
  Dodávateľ Objednávku podpísal Poznámka
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota Súvisiaca zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO Meno a priezvisko Funkcia  
 1/2012  dodanie tovaru a služieb- rekonštrukcia VO  1296,86 eur    28.02.2012  IN kom s.r.o.  Cesta pod Hradovou 40, Košice 36200361   Ing. Zuzana Vysokaiová starosta   
 2/2012  stavebný materiál      23.7.2012  Primax s.r.o.      Ing. Zuzana Vysokaiová  starosta  
 3/2012  sanit. tovar     1.8.2012   Construct s.r.o.      Ing. Zuzana Vysokaiová  starosta  
 4/2012  New Orleans – koberec      20.12.2012  ROCHER  CONSULTING SR s.r.o.,prevádzka Koberce TREND, RS     Ing. Zuzana Vysokaiova