Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Horné Zahorany – november

Na základe listu SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, Vám oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude nasledovne:

29.11.2016/utorok/     od 7.30.hod. –   do 17.45. hod.       obec, osada,Boľfovo

30.11.2016/streda/      od 7.30.hod. –   do 17.45. hod.       obec. osada, Boľfovo

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie – október 2016

SSE a.s. oznamuje, že v dňoch:

3.10.2016, 4.10.2016, 24.10.2016, 25.2016 a 28.10.2016 v čase od 07:45 hod. do 18:00 hod. bude odstávka dodávky elektrickej energie v obci Horné Zahorany, Kubíniho osada a osada Boľfovo.

Ing. Zuzana Vysokaiova

 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

Dňa 04.10.2016 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Príprava podujatia „Stretnutie jubilantov a dôchodcov obce“
 • Návrh VZN o vedení obecnej kroniky
 • Kontrolná činnosť
 • Rôzne, Diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

Oznámenie o prerušení elektrickej energie

V dňoch 12,9. do 14. 09.2016 bude v obci Horné Zahorany, Kubíniho osada a osada Boľfovo v  čase od 07:45 hod. do 17:45 hod. odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác SSE a.s., Žilina.

Zbierka

Vážení občania,

Obec Horné Zahorany v spolupráci so sociálnym družstvom  Broumov vyhlasuje zbierku obnoseného šatstva pre sociálne odkázaných.

Súčasťou zbierky je:

 • Letné a zimné oblečenie,
 • Posteľné prádlo, plachty, uteráky, utierky, záclony,
 • Domáce potreby (riad, poháre) zabalené v krabici,
 • Vatové a páperové prikrývky, deky, vankúše,
 • Obuv – nepoškodená a v pároch,
 • Kabelky, batohy, drobné predmety z domácnosti,
 • Hračky – nepoškodené a kompletné, tiež plyšové,
 • Menšie elekrospotrebiče – môžu byť i nefunkčné,
 • Knihy, časopisy..

Veci, ktoré nie sú súčasťou zbierky:

 • Chladničky, televízory, počítače, koberce,
 • Nábytok,
 • Znečistený a vlhký textil.

 

 

Zbierka sa uskutoční od 01.09.2016 do 19.09.2016 v čase úradných hodín obecného úradu.

 

Ďakujeme za Vašu pomoc!

 

Deň obce Horné Zahorany

Vážení občania, rodáci, priatelia…

Srdečne Vás pozývame na Deň obce Horné Zahorany, ktorý sa uskutoční dňa 20.08.2016 v priestoroch kultúrneho domu od 13:30 hod. Uvedené akcia sa uskutoční aj vďaka finančnej podpore BBSK.

dni_obce_HZ_16

Oznámenie

 

MUDr. Marína Cetnerová, obvodná lekárka, oznamuje termín čerpania dovolenky v letných mesiacoch:

 

Od 11.júla 2016         do   15. júla 2016/vrátane/,  

 

zdravotná sestra bude prítomná  od 12. júla 2016 do 15. júla 2016 

 

od 1.augusta 2016     do   12. augusta 2016/vrátane/

 

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Horné Zahorany

Na základe listu SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, Vám oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude nasledovne:

Lokalita:

11.7.2016/pondelok    od 7.30 hod.  –  do 17.45 hod.       obec, osada,Boľfovo

12.7.2016/utorok         od 7.30 hod.  –  do 17.45 hod.       obec, osada, Boľfovo

13.7.2016/streda         od 7.30 hod.  –  do 17.45 hod.       obec, osada, Boľfovo

14.7.2016/štvrtok        od 7.30 hod.  –  do 17.45 hod.       obec, osada, Boľfovo

 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

Pozvánka

 

 

Starostka  obce v súlade so Zákonom   č . 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

                         dňa  31.05.2016   / t.j. utorok/  o 18,30 hod.                                                             

riadne zasadanie  obecného zastupiteľstva do zasadačky obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

Program:

 1. Informácia o činnosti OcÚ
 2. Plnenie uznesení
 3. Hospodárenie obce za I.Q.2016
 4. Kontrolná činnosť
 5. Príprava Dňa obce
 6. Rôzne, Diskusia
 7. Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová  v.r.

starostka obce

 

Deň Zeme

Obec Horné Zahorany pozýva všetkých občanov a občianky obce, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v našej obci a jej okolí na dobrovoľnícku akciu pri príležitosti Dňa Zeme, ktorá sa uskutoční

 dňa 23. apríla 2016 (sobota).

Zraz je od 8:00 do 08:30 hod pred OcÚ.

Zoberte  si vhodnú obuv, reflexnú vestu, rukavice. Vrecia zabezpečí obecný úrad. Každý účastník akcie je pozvaný na guľáš.

ZV