Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.06.2017 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Záverečný účet obce 2016
 • Príprava akcie „Hudba spája generácie“
 • Správa hospodárenia za I. Q 2017
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva dňa 03.04.2017 / pondelok/ o 18:30 hod. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Voľba hlavného kontrolóra obce
 • Kontrolná činnosť za 4. štvrťrok
 • Informácia o stave projektov
 • Hlavné úlohy a ciele CO
 • Preventívna protipožiarna ochrana
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

zv

Výkup papiera

VÝKUP PAPIERA – 24. marca 2017 o 8:00 hod.

 Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný! Ak máte viac ako 200 kg, prídeme priamo k Vám domov!

5 kg = toaletný papier

1 kg = hygienické vreckovky

10 kg = papierové utierky

 VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV        

Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých  jedlých rastlinných  olejov a tukov.

1ks  PET flaša (1,5l až 2l) = 1ks rolka toaletného papiera

1ks  PET flaša (1,5l až 2l) = 3ks hygienické vreckovky

KDE?   Obec Horné Zahorany – mobilný zber po obci

V prípade záujmu kontaktovať:  p. Tergácz  – 0902 980 998

 

 

 

 

Hlavný kontrolór obce

Vyhlásenie_voľby_hlavného_kontrolóra

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 31.01.2017 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Projekt „Kultúrny dom“
 • Plán činnosti OZ
 • Inventarizácia k 31.12.2016
 • Hlavná kontrolórka
 • Vyhodnotenie činnosti PO, PHSR, plány na rok 2017
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

POZVÁNKA NA VEREJNÝ HOVOR

Vážení občania,

 dňa 09.12.2016  Vás pozývam na verejný hovor občanov obce Horné Zahorany. Hovor na aktuálne problémy obce sa uskutoční

                                            o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

Ing. Zuzana Vysokaiová

starostka obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Horné Zahorany – november

Na základe listu SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, Vám oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude nasledovne:

29.11.2016/utorok/     od 7.30.hod. –   do 17.45. hod.       obec, osada,Boľfovo

30.11.2016/streda/      od 7.30.hod. –   do 17.45. hod.       obec. osada, Boľfovo

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie – október 2016

SSE a.s. oznamuje, že v dňoch:

3.10.2016, 4.10.2016, 24.10.2016, 25.2016 a 28.10.2016 v čase od 07:45 hod. do 18:00 hod. bude odstávka dodávky elektrickej energie v obci Horné Zahorany, Kubíniho osada a osada Boľfovo.

Ing. Zuzana Vysokaiova

 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

Dňa 04.10.2016 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Príprava podujatia „Stretnutie jubilantov a dôchodcov obce“
 • Návrh VZN o vedení obecnej kroniky
 • Kontrolná činnosť
 • Rôzne, Diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

Oznámenie o prerušení elektrickej energie

V dňoch 12,9. do 14. 09.2016 bude v obci Horné Zahorany, Kubíniho osada a osada Boľfovo v  čase od 07:45 hod. do 17:45 hod. odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác SSE a.s., Žilina.