Hlavný kontrolór obce

Vyhlásenie_voľby_hlavného_kontrolóra

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 31.01.2017 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Projekt „Kultúrny dom“
 • Plán činnosti OZ
 • Inventarizácia k 31.12.2016
 • Hlavná kontrolórka
 • Vyhodnotenie činnosti PO, PHSR, plány na rok 2017
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

POZVÁNKA NA VEREJNÝ HOVOR

Vážení občania,

 dňa 09.12.2016  Vás pozývam na verejný hovor občanov obce Horné Zahorany. Hovor na aktuálne problémy obce sa uskutoční

                                            o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

Ing. Zuzana Vysokaiová

starostka obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Horné Zahorany – november

Na základe listu SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, Vám oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude nasledovne:

29.11.2016/utorok/     od 7.30.hod. –   do 17.45. hod.       obec, osada,Boľfovo

30.11.2016/streda/      od 7.30.hod. –   do 17.45. hod.       obec. osada, Boľfovo

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie – október 2016

SSE a.s. oznamuje, že v dňoch:

3.10.2016, 4.10.2016, 24.10.2016, 25.2016 a 28.10.2016 v čase od 07:45 hod. do 18:00 hod. bude odstávka dodávky elektrickej energie v obci Horné Zahorany, Kubíniho osada a osada Boľfovo.

Ing. Zuzana Vysokaiova

 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

Dňa 04.10.2016 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Príprava podujatia „Stretnutie jubilantov a dôchodcov obce“
 • Návrh VZN o vedení obecnej kroniky
 • Kontrolná činnosť
 • Rôzne, Diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

Oznámenie o prerušení elektrickej energie

V dňoch 12,9. do 14. 09.2016 bude v obci Horné Zahorany, Kubíniho osada a osada Boľfovo v  čase od 07:45 hod. do 17:45 hod. odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác SSE a.s., Žilina.

Zbierka

Vážení občania,

Obec Horné Zahorany v spolupráci so sociálnym družstvom  Broumov vyhlasuje zbierku obnoseného šatstva pre sociálne odkázaných.

Súčasťou zbierky je:

 • Letné a zimné oblečenie,
 • Posteľné prádlo, plachty, uteráky, utierky, záclony,
 • Domáce potreby (riad, poháre) zabalené v krabici,
 • Vatové a páperové prikrývky, deky, vankúše,
 • Obuv – nepoškodená a v pároch,
 • Kabelky, batohy, drobné predmety z domácnosti,
 • Hračky – nepoškodené a kompletné, tiež plyšové,
 • Menšie elekrospotrebiče – môžu byť i nefunkčné,
 • Knihy, časopisy..

Veci, ktoré nie sú súčasťou zbierky:

 • Chladničky, televízory, počítače, koberce,
 • Nábytok,
 • Znečistený a vlhký textil.

 

 

Zbierka sa uskutoční od 01.09.2016 do 19.09.2016 v čase úradných hodín obecného úradu.

 

Ďakujeme za Vašu pomoc!

 

Deň obce Horné Zahorany

Vážení občania, rodáci, priatelia…

Srdečne Vás pozývame na Deň obce Horné Zahorany, ktorý sa uskutoční dňa 20.08.2016 v priestoroch kultúrneho domu od 13:30 hod. Uvedené akcia sa uskutoční aj vďaka finančnej podpore BBSK.

dni_obce_HZ_16

Oznámenie

 

MUDr. Marína Cetnerová, obvodná lekárka, oznamuje termín čerpania dovolenky v letných mesiacoch:

 

Od 11.júla 2016         do   15. júla 2016/vrátane/,  

 

zdravotná sestra bude prítomná  od 12. júla 2016 do 15. júla 2016 

 

od 1.augusta 2016     do   12. augusta 2016/vrátane/

 

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.