Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Horné ZáhoranyHľadať
 
 

Trvalý a prechodný pobyt

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.07.2006.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané okresným riaditeľstvom Policajného zboru ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia), ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa – § 3 ods. 8 písm. a)

 b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze – § 3 ods. 8 písm. b)

c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti. Za časť budovy sa považuje aj byt. V každom prípade musí ísť o budovu alebo jej časť, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu – § 3 ods. 8 písm. c)

 d) písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. - § 3 ods. 8 písm. d)

Súhlas sa nevyžaduje ak :

  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. de o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom a všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne – § 3 ods. 8 písm. d) e) vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt – § 4 ods. 6 písm. a) a b) Súčasne vyplní a podpíše aj odhlasovací lístok z doterajšieho trvalého pobytu.


HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Prechodný pobyt hlási občan v prípade, ak sa dočasne zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní, ako aj občan trvalo žijúci v zahraničí, ak jeho pobyt v Slovenskej republike má trvať viac ako 90 dní. – § 8 ods. 1 Občan pri hlásení prechodného pobytu predloží občiansky preukaz a všetky doklady ako pri hlásení trvalého pobytu; občan trvalo žijúci v zahraničí predloží namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky. – § 8 ods. 3 Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. - § 8 ods. 5

VYCESTOVANIE OBČANA DO ZAHRANIČIA

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a pripravuje sa vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste svojho trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. – § 9

 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka